ვაზის ფესვები VAZIS PESVEBI

Rate this posting:
{[['']]}

ვაზის ფესვები
თბილისი , შარტავას ქ. 22 , ტელ: 238 95 85
E-mail: vazisfesvebi@gmail.com
რესტორანი, ქართული სამზარეულო
VAZIS PESVEBI
Tbilisi , 22 Shartava St. , Tel: 238 95 85
Restaurant; Georgian Cuisine

No comments:

Post a Comment